กิจกรรม : โครงการรณรงค์ และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2562
รายละเอียด :
    

 

วันนี้ (27 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว มอบหมายให้ นายบุญส่ง เมืองสง ปลัดเทศบาลตำบล เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม. ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม โดยมี นายอารีย์ ขำนุรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ แก้ไขเพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนและประชากรทุกกลุ่มอายุ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้มีศักยภาพในการช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองทรายขาว
 
 
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562    อ่าน 55 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**