กิจกรรม : นักกายภาพบำบัด ผู้จัดการระบบผู้สูงอายุ CM ผู้ดูเเลผู้สูงอายุ CG ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง L


รายละเอียด :
    

 วันที่ (15 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบา่ลตำบลคลองทรายขาว มอบหมาย นักกายภาพบำบัด ผู้จัดการระบบผู้สูงอายุ CM ผู้ดูเเลผู้สูงอายุ CG ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง LTC ทุกกลุ่มวัย เขต รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลคลองทรายขาว ปี 2562 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลคลองทรายขาว ในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองทรายขาวได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขตามแผนการดูแลรายบุคคล (CP) โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ที่ครัวเรือน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562    อ่าน 55 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**