กิจกรรม : โครงการพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
รายละเอียด :
    

 วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.30 - 13.00 น. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จัดโครงการพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ครู เด็ก ผู้ปกครอง และประชาชน เข้าร่วมแห่เที่ยน ซึ่งช่วงเช้าได้เริ่มขบวนแห่เทียนถวายเทียนพรรษา ไปยังวัดไร่เหนือ หมู่ที่ 4 ช่วงบ่ายเดินทางไปถวายเทียนแด่พระสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์ธารทิพย์วนาธรรม หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง ในการจัดการโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดจารีตประเพณีอันดีงามของศาสนาพุทธ เพื่อส่งเสริมการรู้จักสามัคคีของประชาชนในหมู่บ้าน และเพื่อถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2562    อ่าน 53 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**