กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด :
    

 วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 24 , 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 โดยวันนี้ได้รับเกียรติ จาก นายวันชัย ภูมิสุทธิกุล ท้องถิ่นอำเภอกงหรา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองทรายขาว และเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 64 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**