กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ควมรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปีงบประมรายละเอียด :
    

 วันเสาร์ที่ (7 มีนาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ควมรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน ครู ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมี นายธีรพจน์ พงค์ดารา ผอก.รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ มาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และให้ความรู้ คำแนะนำ การดููแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัส และสอนวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563    อ่าน 71 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**