กิจกรรม : โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)


รายละเอียด :
    

 นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว มอบหมายให้ นายดนรีด หวังขวัญ หัวหน้าสำนักปลัด เปิดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการและเป็นทีมวิทยากร หรือทีมครู ก.ในการสอนวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-8    ในตำบลคลองทรายขาว  วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ประชาชนจัดทำหน้ากากอนามัยในการนำไปใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมของหมู่บ้าน

 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563    อ่าน 65 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**