ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เลื่อนการแข่งขันกีฬาคลองทรายขาวสัมพันธ์ครั้งที่11
  รายละเอียด :

เนื่องจากระหว่างการแข่งขันก๊ฬาคลองทรายขาวสัมพันธ์คั้งที่11 ได้มีฝนตกหนักจึงไม่สามารถดำเนินการแข่งขันต่อไปได้ ทางคณะกรรมการจัดการจึงมีมติให้เลื่อนการแข่งขันออกไปจนไม่มีกำหนด ขอให้ทางหมู่บ้านเข้าใจตรงตามนี้กัน เลื่อนไปถึงวันที่เท่าไรเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ในลำดับต่อไป


                                   เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 356 คน