ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2555
  รายละเอียด :


ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว


กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2555   ดังนี้


1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


รับชำระตั้งแต่วันที่   1 มกราคม  2555 - 29 กุมภาพันธ์ 2555


2. ภาษีป้าย


รับชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555- 31 มีนาคม 2555


3. ภาษีบำรุงท้องที่


รับชำระภาษีตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2555- 30 เมษายน 2555


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว  โทร. 0-7468-7251


-ท้องถิ่นจะก้าวไกล ประชาร่วมใจเสียภาษี-


 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 266 คน