ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
  รายละเอียด :

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ประจำปี  2555


วันพุธที่  11  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2555


ตั้งแต่เวลา  09.00 น.เป็นต้นไป  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว 


หมู่ที่  4  ตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง


โดย...เทศบาลตำบลคลองทรายขาว


กำหนดการ


การจัดงานรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ  ประจำปี  2555


วันพุธที่  11  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2555


ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว


เวลา  09.00 น. - 09.30 น.  ผู้สูงอายุประชาชน แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว


เวลา  09.30 น. - 10.00 น.  พิธีเปิด


เวลา  10.00 น. - 11.30 น.  พิธีกรรมทางศาสนา


เวลา  11.00 น. - เป็นต้นไป  -พิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ


                                      -ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน 


 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 255 คน