ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลคลองทรายขาว เขตที่ 1 (แทนตำแหน่งว่าง)
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลคลองทรายขาวจะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองทรายขาว เขตที่ 1 (แทนตำแหน่งว่าง) ในวันที่ 7 เมษายน 2555
เริ่มเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเวลา 08.00 น.
ปิดหีบบัตรเลือกตั้งเวลา 15.00 น.

จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตที่ 1 (หมู่้ที่ 1,3,5,7,8) ในตำบลคลองทรายขาวไปใช้สิทธิ์เลือกตามวันเวลาดังกล่้าว

เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
โทร.074-687251
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 264 คน