ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  รายละเอียด :

     ด้วยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเป็นการป้องกันติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่เป็นอันตรายร้ายแรงที่สุดโรคหนึ่ง  นั้น


     ดังนั้น  เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อดังกล่าว  เทศบาลตำบลคลองทรายขาวได้จัดทำแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด  ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2555  เพื่อประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่มารับบริการ  ตามวัน เวลา และสถานที่  ดังกล่าว


     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์โดยทั่วกัน


แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีน  และยาคุมกำเนิด


ตามโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2555


วันเดือนปี         เวลา        รายชื่อหมู่บ้าน   สถานที่             หมายเหตุ

13/06/55 -09.30-12.00 น. ม. 2       ศาลาหมู่บ้าน  บริการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด


                -13.00-15.30 น. ม. 4       ศาลาหมู่บ้าน  บริการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด


14/06/55  -09.30-12.00 น. ม. 5       ศาลาหมู่บ้าน  บริการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด


                -13.00-15.30 น. ม. 6       ศาลาหมู่บ้าน  บริการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด


15/06/55  - 09.30-12.00 น. ม. 1       ศาลาหมู่บ้าน  บริการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด


                - 13.00-15.30 น. ม. 7       ศาลาหมู่บ้าน  บริการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด


                - 09.30-12.00 น. ม. 3       ศาลาหมู่บ้าน  บริการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด


                13.00-15.30 น. ม. 8       ศาลาหมู่บ้าน  บริการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด


          


สำนักปลัด


074-687-251

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 271 คน   
 
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180 โทรศัพท์ 0-7468-7251 โทรสาร 0-7461-0855
Copyright © 2007-2010 WWW.KLONGSAIKHAW.GO.TH : All Rights Reserved.