ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการร่วมละถือศีลอดละหมาดตะรอเวียะห์ในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2555
  รายละเอียด :

     โครงการร่วมละถือศีลอดละหมาดตะรอเวียะห์ในเดือนรอมฎอน  ประจำปี  2555


รอมฎอน  คือเดือนที่  9  ของปฏิทินฮิจญ์เราะห์  หรือปฏิทินอิสลาม  เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน  ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า  เดือนบวช  เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่จูงใจให้ผู้ศรัทธาทำความดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดือนอื่น ๆ เน้นการบริจาคทาน  หัวใจจะจดจ่ออยู่กับการแสดงความเคารพภักดี  (อิบาดะฮู) ต่ออัลลอฮและหันไปหาพระองค์มากขึ้น  เรียกได้ว่า  รอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจนั่นเอง  เพราะจะไม่ทำสิ่งไร้สาระ  จะทำอะไรต้องระมัดระวังทุกการกระทำและคำพูด  มิเช่นนั้น  ก็จะเป็นการถือศีลอดที่ได้แค่เพียงการอดอาหารเท่านั้นเอง  รวมทั้งจะได้รับความยากลำบากคนที่ยากไร้ด้วย


     เทศบาลตำบลคลองทรายขาว  เป็นตำบลหนึ่งที่มีราษฎรนับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการส่งเสริมแบบอย่างที่ดีของชาวมุสลิมสนับสนุนศาสนาหรือบำรุงศาสนา  สร้างความสมานฉันท์สามัคคีและสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องชาวมุสลิม  และเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมประกอบพิธีทางศาสนาร่วมกันเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  จึงจัดทำโครงการร่วมและศีลอดและละหมาดตะรอเวียะห์  เดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวมุสลิม  ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองทรายขาว


     เป้าหมาย  พี่น้องชาวไทยมุสลิมภายในเขตพื้นที่  รับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  จากมัสยิด  จำนวน  10  มัสยิด  จำนวน  1.000  คน


     สถานที่ดำเนินการ  มัสยิดสามัคคีมุสลิม. มัสยิดดารุสสอละห์. มัสยิดนูรูลยันนะฮ์. มัสยิดบ้านนายวย. มัสยิดอัชฉาริบ. บาลายหน้าโบว์. มัสยิดนูรูลฮูด้า. มัสยิดทุ่งใหญ่. มัสยิดวังน้ำเย็น. มัสยิดบ้านคลองหวะหลัง


     ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างวันที่  23  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ.2555-  วันที่  6  เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2555


      สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว


 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 243 คน   
 
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180 โทรศัพท์ 0-7468-7251 โทรสาร 0-7461-0855
Copyright © 2007-2010 WWW.KLONGSAIKHAW.GO.TH : All Rights Reserved.