ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2555
  รายละเอียด :

กำหนดการ  พิธีหล่อเทียนพรรษา 


เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ประจำปี  2555 


วันพฤหัสบดีที่  26  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ.  2555 


ณ  วัดไร่เหนือ  หมู่ที่  4  ต.คลองทรายขาว  อ. กงหรา  จ.  พัทลุง


เวลา  08.30  น.  ข้าราชการ  นักเรียน  ประชาชน  พร้อมกัน  ณ  สถานที่ประกอบ   พิธี


เวลา  08.45  น.  พระสงฆ์จำนวน  5  รูป  มาถึงสถานที่ประกอบพิธี


เวลา  09.00  น.  ประธานในพิธี  เดินทางมาถึง


เวลา  09.09  น.  ประธานประกอบพิธีที่โต๊ะหมู่บูชา


                       -  พิธีกรกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย


                       -  อาราธนาศีล  พระสงฆ์ให้ศีล


                       -  แสดงปาฐกถาธรรม


                       -  ถวายจตุปัจจัย  ไทยธรรมแด่องค์แสดงปาฐกถาธรรม


                       -  ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน


                       -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน


                       -  นิมนต์ประธานพระสงฆ์ประกอบพิธีหล่อเทียน  (  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)


                       -  เชิญประธานในพิธี  ประกอบพิธีหล่อเทียน


                       -  แขกผู้มีเกียรติ  ประกอบพิธีหล่อเทียน


                       -  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม


                       -  กรวดน้ำ  รับพร


                       -  ถวายภัตตาหารเพล


                       -  เชิญชวนผู้เข้าร่วมพิธีร่วมหล่อเทียน 


หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


           ทุกท่านสามารถนำเทียน  เศษเทียน  มาร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาได้


                        กองการศึกษา  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว   

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 174 คน   
 
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180 โทรศัพท์ 0-7468-7251 โทรสาร 0-7461-0855
Copyright © 2007-2010 WWW.KLONGSAIKHAW.GO.TH : All Rights Reserved.