ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการแห่เทียนพรรษา
  รายละเอียด :

กำหนดการแห่เทียนพรรษา


เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  และเทศกาลเข้าพรรษา  ประจำปี  2555


ในวันพุธ  ที่  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2555


ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว


เวลา  13.00 น.  พร้อมกัน  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว


เวลา  13.30 น.  เริ่มเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา  โดยมีขบวนกลองยาวนำขบวน


เวลา  15.00 น.  ถึงวัดไร่เหนือแห่ขบวนเทียนพรรษา  รอบอุโบสถ  วัดไร่เหนือ  3  รอบ 


                       -  ประธานจุดธูป เทียน  บูชารัตนตรัย


                       -  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล


                       -  พระสงฆ์ให้ศีบ (จบ)


                       -  ประธานกล่าวคำถวายเทียนพรรษา


                       -  พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานกรวดน้ำรับพร


                       -  เสร็จพิธี


หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


เทศบาลตำบลคลองทรายขาว


074-687-251

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 291 คน