ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งกำหนดการออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่ยนที่ ประจำปี 2555
  รายละเอียด :

แจ้งกำหนดการออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่ยนที่ ประจำปี 2555


     ตามที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  ได้ดำเนินการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี  และหลังจากนั้นจะต้องชำระเพิ่มร้อยละ 2  ต่อเดือน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่  จึงขอกำหนดออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี  2555 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระภาษีปี  2555 ดังลำดับต่อไปนี้


หมู่ที่     ว/ด/ป            สถานที่                       เวลา


หมู่ 1   17/04/2555  ณ ที่ทำการบ้านกำนัน      09.00-12.00 น.


หมู่ 8   17/04/2555  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน     13.00-15.30 น.


หมู่ 7   18/04/2555  ณ หอประชุมหมู่บ้าน       09.00-12.00 น.


หมู่ 3   18/04/2555  ณ หอประชุมหมู่บ้าน       13.00-15.30 น.


หมู่ 5   19/04/2555  ณ มัสยิดบ้านทอนตรน      09.00-12.00 น.


หมู่ 6   19/04/2555  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน     13.00-15.30 น.


หมู่ 2   20/04/2555  ณ หอประชุมหมู่บ้าน       09.00-12.00 น.


หมู่ 4   20/04/2555  ณ หอประชุมหมู่บ้าน       13.00-15.30 น.

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 139 คน   
 
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180 โทรศัพท์ 0-7468-7251 โทรสาร 0-7461-0855
Copyright © 2007-2010 WWW.KLONGSAIKHAW.GO.TH : All Rights Reserved.