ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด :

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555


ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2554 ถึง  วันที่ 30  กันยายน 2555


มีรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวโหลดไฟล์ เอกสาร ได้


.......................


เทศบาลตำบลคลองทรายขาว


กองคลัง


074-687251

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 273 คน