ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  รายละเอียด :

การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


     ด้วยในวันที่ ๕  ธันวาคม  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  นับเป็นวันปลื้มปิติเป็นล้นพ้นของปวงชนชาวไทย  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนทั้งหลาย  ทางอำเภอกงหราได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกี่ยริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ขึ้น ในวันที่  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงานส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ร่วมพิธีในวันดังกล่าว


    กำหนดการ


การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕


วันพุธที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕


๑.  พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดไร่เหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองทรายขาว


     เวลา ๐๗.๐๐ น.  เริ่มพิธี


๒.  พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนกงหราพิชากร


     เวลา  ๐๙.๐๐ น. เริ่มพิธี


 


 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 300 คน