ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2555 ดังนี้
  รายละเอียด :

ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาวกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2555   ดังนี้1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินรับชำระตั้งแต่วันที่   1 มกราคม   - 29 กุมภาพันธ์ ของทุกปี2. ภาษีป้ายรับชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี3. ภาษีบำรุงท้องที่รับชำระภาษีตั้งแต่วันที่  1 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว  โทร. 0-7468-7251-ท้องถิ่นจะก้าวไกล ประชาร่วมใจเสียภาษี-


 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 266 คน