ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน กันยายน 2556
394
06 ก.ย. 2556
2 การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
276
08 ก.ค. 2556
3 การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน มิถุนายน 2556
242
10 มิ.ย. 2556
4 การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
271
10 พ.ค. 2556
5 การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนเมษายน 2556
259
09 เม.ย. 2556
6 การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนมีนาคม 2556
270
08 มี.ค. 2556
7 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ประจำปี 2556
260
08 ก.พ. 2556
8 การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
269
06 ก.พ. 2556
9 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2555 ดังนี้
267
23 ม.ค. 2556
10 การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2556
297
08 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180 โทรศัพท์ 0-7468-7251 โทรสาร 0-7461-0855
Copyright © 2007-2010 WWW.KLONGSAIKHAW.GO.TH : All Rights Reserved.