ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
343
04 ม.ค. 2556
12 การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
267
30 พ.ย. 2555
13 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
13 พ.ย. 2555
14 การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555
250
09 พ.ย. 2555
15 ขอเชิญขึ้นทะเบียนความพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
253
01 พ.ย. 2555
16 เชิญขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
240
01 พ.ย. 2555
17 งานประเพณีลากพระ ประจำปี 2555
248
24 ต.ค. 2555
18 การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กันยายน 2555
237
11 ก.ย. 2555
19 การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
247
10 ส.ค. 2555
20 กำหนดการแห่เทียนพรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
257
30 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180 โทรศัพท์ 0-7468-7251 โทรสาร 0-7461-0855
Copyright © 2007-2010 WWW.KLONGSAIKHAW.GO.TH : All Rights Reserved.