ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(อาหราเพื่อสุขภาพ)
167
26 ก.ค. 2555
22 วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2555
181
23 ก.ค. 2555
23 โครงการร่วมละถือศีลอดละหมาดตะรอเวียะห์ในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2555
274
20 ก.ค. 2555
24 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย (งวดที่ 6)
167
13 ก.ค. 2555
25 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
280
12 มิ.ย. 2555
26 การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
161
12 มิ.ย. 2555
27 โครงการ แข่งขันกีฬาคลองทรายขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2555
174
01 มิ.ย. 2555
28 การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
142
03 พ.ค. 2555
29 ขอเชิญเข้าร่วมการทำประชาคมหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (ปี 2556-2558)
173
25 เม.ย. 2555
30 แจ้งกำหนดการออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่ยนที่ ประจำปี 2555
147
10 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180 โทรศัพท์ 0-7468-7251 โทรสาร 0-7461-0855
Copyright © 2007-2010 WWW.KLONGSAIKHAW.GO.TH : All Rights Reserved.