ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
271
27 มี.ค. 2555
32 เลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลคลองทรายขาว เขตที่ 1 (แทนตำแหน่งว่าง)
254
16 มี.ค. 2555
33 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย (งวดที่ 5)
220
08 มี.ค. 2555
34 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2555
283
05 ก.พ. 2555
35 รับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟถนน)ดับหรือชำรุด
416
21 ธ.ค. 2554
36 โครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลคลองทรายขาวคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
15 พ.ย. 2554
37 แจ้งผู้พิการรายใหม่ขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการในปีงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2556
327
04 พ.ย. 2554
38 แจ้งผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
324
04 พ.ย. 2554
39 โครงการอบรมศาสนาและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
329
13 ก.ย. 2554
40 โครงการแห่เที่ยนพรรษา ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
13 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180 โทรศัพท์ 0-7468-7251 โทรสาร 0-7461-0855
Copyright © 2007-2010 WWW.KLONGSAIKHAW.GO.TH : All Rights Reserved.