รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
     
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2561