รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง
     
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
   
 
   

 วันนี้ (17 กรกฏาคม 2561) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้มีการจัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กรกฏาคม 2561