ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา บ้านคลองหรั่ง หมู่ที่ 2
   
 
   

 ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา  ขนาดกว้าง  25  เมตร  ยาว  48  เมตร บ้านคลองหรั่ง  หมู่ที่ 2  ตำบลคลองทรายขาว  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561