ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
   
 
   

 ประกาศ เรื่อง  กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2562