ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั่วสำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ขนาดสูง 1.20 เมตร ยาว 474 เมตร พร้อมประตูทางเข้า - ออก จำนวน 4 ช่อง
   
 
   

 ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั่วสำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  ขนาดสูง  1.20 เมตร  ยาว 474  เมตร  พร้อมประตูทางเข้า  - ออก  จำนวน 4  ช่อ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม. 2562