กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามที่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
   
 
   

 วันนี้ (22 ตุลาคม 2561) เวลา 10.00 น คณะกรรมการตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามที่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ยื่นคำร้องเพื่อให้ลงสำรวจกิจการที่เป็นอันตราย ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมาย และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2561