กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่องราษฎร์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกงหรา
   
 
   

 วันนี้ (26 ต.ค. 61) เวลา 10.00 น. ตามที่ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้รับหนังสือจากที่ว่าอำเภอกงหรา เรื่องราษฎร์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกงหรา และได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ว่่าด้วยราษฎรบ้านไร่เหนือได้ร้องเรียน จากฟาร์มสุกร เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามเรียบร้อย และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทางว่าการอำเภอกงหรา จึงนัดประชุมเพื่อปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมี นายสุรพล เสนาทับ ปลัดอำเภอ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ร้องเรียน/ผู้ร้องทุกข์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2561