กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชุมคณะกรรมการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   
 
   

 วันนี้ ( 6 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองทรายขาว นายอ่ารีด พลนุ้ย ประธานกรรมการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้เปิดการประชุมคณะกรรมการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อพิจารณาคำขอใบอนุญาต และคำขอต่อใบอนุญาตฯ ของผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลคลองทรายขาว เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองทรายขาว พรบ.ผังเมือง พรบ.การสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆ กำหนด

 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2561