กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อวัดระยะห่างระหว่างโรงเรือนและชุมชน
   
 
   

 วันที่ (7 พฤศจิกายน 2561) เวลา 15.00 น. คณะกรรมการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อวัดระยะห่างระหว่างโรงเรือนและชุมชน ว่ามีผลกระทบกับชาวบ้านหรือไม่ และได้ลงตรวจสอบสถานประกอบการที่ชาวบ้านร้องเรียน ซึ่งได้รับความเดือนร้อน ตาม พรบ.การสาธารสุข พ.ศ.2535 เทศบัญญัติเทศบาลคลองทรายขาว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 และ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2561