ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
   
 
   

 ประกาศ  เรื่อง  กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6  บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2561