ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2561
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 60 - 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเหนาะ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2561