ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2562
   
 
   

 วันที่ (28 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคลองทรายขาว ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคลองทรายขาว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาล่ตำบลคลองทรายขาว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2562