ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑานักเรียนอำเภอกงหรา ประจำปี 2562
   
 
   

 วันนี้ (1 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/รีฑานักเรียนอำเภอกงหรา ประจำปี 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และพนักงานเทศบาลตำบลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2562