รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง
     
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ปี 2562
   
 
   

 ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ปี 2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2562