ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จั
   
 
   

 ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (E - bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2563