ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
 
   

(26 มกราคม 2564) เวลา 13.30 น. นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว มอบหมายให้ นายบุญส่ง เมืองสง ปลัดเทศบาลตำบล เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ท้องถิ่นอำเภอกงหรา สาธารณสุขอำเภอกงหรา ปลัดอำเภอกงหรา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใหญ่/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาช่วยเหลือประชาชน กรณีไฟไหม้บ้าน นายชะเร็บ เหย็มโหน้ง บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม. 2564