ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมปรึกษาหารือคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา
   
 
   

(10 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง เมืองสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีพัทลุง และโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง โดยมี ผอ.กองการศึกษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนตรน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกงหรา และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าวัง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และกำหนดรูปแบบการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนเด็กดีศรีท้องถิ่น เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีพัทลุง และโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564