ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
   
 
   

(25 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 - 16.00 น. นายบุญส่ง เมืองสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2564