ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line official account
   
 
   

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งช่องทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสาธารณภัย เหตุด่วน ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1874"  เพิ่มเพื่อนด้วย ID : @1784DDPM                                    ปล. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.คลองทรายขาว          

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2564