ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
   
 
   

 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2564