ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศเรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
 
   

 ประกาศเรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564