ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพั้นธ์ ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติถภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
   
 
   

 ประชาสัมพั้นธ์ ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติถภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2563