ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแดง - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลคลองทรายขาว
   
 
   

 ประกาศ  เรื่อง  กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  พท ถ.8-0058  สายหนองแดง -   ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 7  ตำบลคลองทรายขาว  กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,640  เมตร  หนา  0.15  เมตร  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  1  สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563