ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนต้นหาร - ในวัง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3 ตำบลคลองทรายขาว
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563