ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Big cleaning day
   
 
   

10 ต.ค.62 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จัดกิจกรรม Big cleaning day ตัดแต่ง กิ่งไม้สองข้างทาง ทางเข้าเทศบาลตำบลคลองทรายขาว เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการขับขี่รถ และเพื่อสนับสนุนการจัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้บุคลากรขององค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการ 5 ส อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2562