ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อสนับสนุนการจัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม
   
 
   

 (20 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อสนับสนุนการจัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้บุคลากรขององค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการ 5 ส อย่างต่อเนื่อง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณน้ำตกปากราง หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2563