ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์**

เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จะลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น.
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2564