ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกทักษะโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล เพื่อสุขภาพในเด็กเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ปี 2564
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ งด โครงการฝึกทักษะโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล เพื่อสุขภาพในเด็กเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ปี 2564 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด - 19

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2564